Klachtenregeling

Wanneer u tevreden bent horen we dat graag. Mocht u niet tevreden zijn of een klacht hebben, dan horen we dit uiteraard ook graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de mail info@fysio-oudehaske.nl of tel. nr. 06-21550449. Kunt u met ons niet uit de klacht komen, dan zijn we aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie. Kijk hiervoor op de website van het KNGF www.defysiotherapeut.com. Indiening van een klacht bij het KNGf dient bij voorkeur digitaal te gebeuren. Indien nodig kan het ook schriftelijk. Een klachtenformulier hiervoor is te verkrijgen op de praktijk in de map huishoudelijk reglement of op de website van het KNGF.

Naar boven

© 2017 Fysio Oudehaske

PRONIEK